Bebeklikten çocukluğa geçtikleri bu dönemde çocuklarımız için çevrelerini keşfetmek bir ihtiyaçtır. Kendisini bağımsız bir birey olarak tanımlamaya başlayan çocuklarımız için kendi başına başarmak birincil amaçtır.

İngilizce ile güne başlayan çocuklar, native ve sınıf öğretmenleriyle beraber günlük akışı takip eder. Okula ve geleceğe hazırlandıkları ortamda sezgisel öğrenme yaparlar. Oyunlaştırılmış müfredatlarımızla zamanlarını; sanat, matematik, orf ve ritm, sportif faaliyetler, robotik, stem, nts branş derslerini alanında uzman native ve ana öğretmenleri ile Nice Bilingual (Çift Dilli) programı dahilinde geçirirler.

Çocukların artık masa başında değil, öğrenme istasyonlarında projeler üreterek, sorgulayarak, severek geçirirler.

Belli bir döneme kadar gelişim aşamaları benzer olan çocukların okul hayatında farklılıklar göstermesinin sebebi 0-6 yaş aralığında edindiği yetkinliklerdir. Bunun bilinciyle eğitimci anne kimliği ile açılan Nice Akademi çocukların geleceklerini mutluluk ve başarı üstüne kurmayı hedefler.