Nice Akademi,  modern eğitimin metodolojilerini kullanarak tam zamanlı iki dilli (İngilizce/Türkçe) eğitim veren, erken çocukluk eğitiminden başlayarak ilkokul dönemine kadar velilerine ve çocuklarına butik hizmet sunan Çocuk Merkezli bir anaokuldur.

İleri dönemdeki (okul, iş, sosyal çevre, aile …) başarı ve mutluluğun erken dönemde aldığı disiplin ve eğitimin katkısının farkında olan, kurucularının 15 yıllık deneyiminden yararlanan, Dünyada’ki eğitim sistemlerini çok iyi bilen, modern eğitim anlayışlarını takip eden, yönlendirici, sorgulatıcı, düşündüren, farkındalığı arttıran eğitim kadrosuyla hizmet veren ikinci bir evdir Nice.

Erken çocukluk (0-3 Yaş) ve okul öncesi dönem (3-6 Yaş) çocukların gelecekteki akademik ve sosyal yaşantılarının temelini oluşturur. Okulumuz; Dünya eğitim sistemi’nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerine seçkin bir eğitim vermeyi ilke edinmiştir. Nice,  kendisine ve çevresine saygı duyan,  farklı kültürleri benimseyen, sorumluluk sahibi, iki dilli çocuklar yetiştirmek üzere yola çıkmıştır.

Beyin gelişiminin çok büyük bir kısmı ilk 6 yılda tamamlanır. Hayatları boyunca edindikleri tüm davranış biçimlerinin %70 ini 0-6 yaş döneminde kazanırlar. Bu sebepten bu yaş aralığı çok önemlidir.

Eğitim programının dayandığı temel felsefe tüm duyuları kullanarak aktif olarak öğrenmedir. Çocuklar çeşitli materyalleri, istedikleri ve seçimleri doğrultusunda inceleyerek neden, nasıl yapacağına kendi karar vererek, etkin olarak öğrenir.

Öğretmenler çocuklara aktif olarak öğrenebileceği ortamlar yaratıp, çocukları materyalleri tanımaya teşvik eder. Çocuklar aktif öğrenme ortamı içerisinde birçok temel kavramı çeşitli malzemeler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişki halindeyken öğrenme fırsatı bulur. Bu kavramlar; sayı, dil, sınıflandırma, zaman, alansal ilişkiler gibi çocuklarımızın hayatları boyunca karşılaşıp kullanacakları temel kavramlardan oluşur. Temel deneyimleri pekiştirmek üzere oluşturulmuş faaliyetler sırasında öğretmen çocukların güçlü oldukları yönleri,  yeteneklerini ve özel ilgi alanlarını farkedip o yöndeki gelişimini sağlarlar. High/Scope eğitim sisteminde tutarlı bir günlük program sayesinde çocuklar ne zaman ne ile karşılaşacaklarını bildiklerinde kendine güvenen bireyler haline gelirler. Günlük program planla –yap –değerlendir sürecini içerir. Bu süreç çocukların özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını destekleyen, sorumluluk alma ve zaman denetimini gerçekleştiren bir oyun oynama sürecidir.

Çocuklar oynayacakları oyunları planlarlar, oynarlar(yap) ,nasıl oynadıklarını değerlendirirler.

PROGRAMIN ÇOCUKLARA SAĞLAYACAĞI YARARLAR NELERDİR?

 

 1. İnsanlar, olaylar, materyaller ile doğrudan ilişki kurabilmek.
 2. Sorumlu, güvenilir ve bağımsız bir şekilde öncelikle okul hayatına daha sonra da hayata hazır hale gelebilmek.
 3. Kendi isteği doğrultusunda birçok değişik etkinliklere katılmak, planlamak, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle yaptıkları ve yapacakları etkinlikler hakkında konuşmak, öğrendiklerini paylaşmak.
 4. Akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve gelişimsel alanlarda bilgi sahibi olmak ve bilgisini kullanabilmek
 5. Girişken, yaratıcı, uyumlu, sorgulayıcı, bilgiye ve başkalarının görüşlerine açık olurlar.

Eğitim programımız 8 aktivite merkezi sunar: sanat-el becerileri, fen/doğa, bloklar/inşa, okuma/kütüphane, bahçe oyunları/tarım, matematik/puzzle, müzik ve evcilik/yaratıcı dramadır. Çocuklar gün içinde değişik aktivite merkezlerinde çalışırlar ve bireysel seçim hakkına sahip olup sorumluluk kazanırlar. “Aktif Oyun” yoluyla öğrenirler.

Aktivite merkezinde oynarken, çocuklar...

 1. Seçim yapmayı öğrenirler
 2. Problem çözme yetenekleri gelişir.
 3. Yaptıkları aktiviteleri sözcüklerle ifade ederek sözel dil becerileri, oyunları için yön belirlerken ve uygun materyalleri seçerken yaratıcılık yetenekleri, diğer çocuklarla etkileşimde bulunarak sosyal becerilerini gelişir.
 4. İnşa ederken sorumluluk duyguları gelişir ve kullandıkları materyallere karşı özenli olmayı öğrenirler.
 5. Oyun geliştirerek nasıl planlayacaklarını ve bu planı nasıl sonuca götüreceklerini öğrenirler
 1. Rol oynarken, sıralama yaparken, diğerleriyle işbirliği içinde çalışırken daha gelişmiş oyunlara yönelirler.
 2. Aktivite merkezlerinde geçirdikleri zaman ve ilgilendikleri aktivitelere katılımları arttıkça dikkat süreleri uzar
 3. Oyunlarında kullandıkları somut nesnelerden imgesel sunumlara geçtikçe sembolleri, kavrama yetenekleri gelişir
 4. Aktivite merkezinde zaman geçirirken dünyalarını etkileyebileceklerini öğrenerek özbenliklerini oluştururlar
 5. Erken matematik ve erken okuma yazma becerileriyle, aynı zamanda fen, sosyal bilgiler ve çevrelerini keşfederek anlamlı yollarla öğrenme deneyimini yaşarlar

Eğitim programımızın hedefi, çocuklarımızı, gelişimlerinin en etkili yıllarında ilköğretime hazırlamaktır.

Özel Aktiviteler
Okulumuz ayrıca Yoga, Aşçılık ,Yaratıcı Drama, Fen ve doğa, Matematik ve Tarım konularında öğrencilerimize eğitim programımızı zenginleştirici özel aktiviteler sunmaktadır.

Nice Akademi olarak eğitim, birikim ve deneyimlerimizle uzmanlaştığımız işi yapıyoruz.

Çocuk temelli düşünen yöneticilerimiz ve dinamik kadromuz ile erken çocukluk ve okul öncesi eğitimine yeni bir pencere açacağımıza inancımız sonsuzdur.